Skyttelavet

Skyttelavets navn er Randers Marineforenings Skyttelav, og det arbejder med en selvstændig bestyrelse under marineforeningen.

Vores lokale skydninger bliver afviklet på Randers Skyttekreds’ skydeanlæg i Kærgade 117C, 8940 Randers.

Hvornår de forskellige skydninger foregår, kan ses i kalenderen