Medlemskab

I henhold til foreningens vedtægter, kan som medlem i afdelingen optages myndige (fyldt 18 år) danske mænd og kvinder :

 1) der er eller har været tjenstgørende i Søværnet eller Marinehjemmeværnet.

2) der er eller har været ansat i handelsflåden eller som fiskeriet.

3) der nærer interesse for orlogs- eller handelsflåden og dermed beslægtede erhverv.