Randers Marineforening

Velkommen til

Randers Marineforenings

hjemmeside


Generalforsamling.

Husk den ordinære Generalforsamling den 22. feb kl. 18:00.

i "Marinestuen"

Tilmelding til spisning senest den 14. feb.

Husk Kammeratskabsaften

 - den 5. feb. kl. 18:30, vi ser den danske film "Dunkirk" . 

 -  PS. kun for medlemmer og der er tilmelding. 

Powered By Website Baker